Micro Health Initiative - Mpango wa Afya Kilimanjaro

Lema Road, Shanty Town

Shanty Town, Moshi-Kilimanjaro

Toll Free

0800753326

FOMU YA KUJIUNGA

TAARIFA BINAFSI
MAJINA:
JINSIA:
SIMU:
KUZALIWA:
AINA YA BIMA:
PICHA:
 
TAARIFA ZA MAKAZI
MKOA:
WILAYA:
KIJIJI/MTAA:
 
CHAGUA MPANGO YA AFYA UIPENDAYO
HUDUMA ZETU:
UNA BIMA NYINGINE?:
   
 
HISTORIA YAKO YA KIAFYA
MARADHI:
   
   
WEKA PICHA 3 KAMA UMECHAGUA KIBO FAMILY TU
PICHA (2MB)
PICHA (2MB)
PICHA (2MB)
 
WEKA PICHA 4 KAMA UMECHAGUA AAR UHURU
PICHA (2MB)
PICHA (2MB)
PICHA (2MB)
PICHA (2MB)
MAELEZO MENGINE/MESSAGE

 

Headquarters
Open Hours
  • Weekday's - 9:00 AM - 6:00 PM
  • Weekend's - 10:00 AM - 4:00 PM
  • Sunday Close

Follow Us

Sign Up for MHI Newsletter

 
Email